Français    English    росси́йский   Deutsch    Suomeksi


Kampanjen for utfrysingen av uranutvinning vil gå til rota til den atomære kjede og starter med kravet fra den 19.verdenskongressen til De internasjonale leger for avverging av atomkrig (IPPNW, Nobels fredsprisvinner 1985) i Basel i året 2010. De hadde allerede i en resolusjon oppfordret til «utfrysing av atomutvinning». I begrunnelsen heter det: «Uranutvinning og framstillingen av uranoxid (Yellowcake) er ikke forsvarlig og er en alvorlig trussel mot den menneskelige sunnhet og mot miljøet. Begge prosessene strider mot menneskerettighetene på en grunnleggende måte og anvendelsen fører til en risiko for verdensfreden som det ikke lenger er mulig å kalkulere og den utgjør et hinder for atomnedrustningen.».


På andre steder var det samtidig kommet til likelydende opprop: I 1987 på Den første konferansen for ofre for radioaktiv stråling i New York, deretter i 1992 på Verdens høring om Uran i Salzburg; – Sluttdokumentet fra denne høringen ble antatt av menneskerettighetskommisjonen til UNO i Geneve. Videre i rekken av opprop: I 2006 på Urfolkenes toppmøte om Uran i Window Rock som er stedet til Navajonasjonens regjering i USA, i april 2015 på Verdens uransymposium i Quebez City (www.uranium2015.org) og i november 2015 på Den internasjonale kongressen om atomiseringen av Afrika i Johannesburg.


Nuclear-Free Future Award Foundation (NFFA) kommer til å være vertskap for kampanjen og koordinere og fremme den, fra og med året 2015. NFFA Foundation ble grunnlagt i 1998 og deler fra da av ut ‘Atomfri framtid-prisen’. Organisasjonen har et verdensomspennende nettverk og ser det som sin oppgave å støtte opp under prisvinnernes arbeid. Et stort antall av prisvinnerne til nå kjempet og kjemper mot ødeleggelsen av menneskelig liv og det naturlige livsgrunnlaget som uranutvinning forårsaker. NFFA-Foundation vil sørge for at det blir et koordineringskontor i München, til like med en flerspråklig webside, som står åpen for alle delaktige i kampanjen og som vil informere fortløpende om kampanjens framdrift.


Kampanjen kommer til å trenge flere nasjonale og internasjonale etappemål som den kommer til å vokse på og som kommer til å gi den dens nødvendige dynamikk. En flerspråklig webside vil med et interaktivt, multimedialt «Atomtidsalderens atlas» vise den historiske og aktuelle situasjon til uranutvinningen. Denne internettoppvisningen vil være kampanjens ryggrad og samtidig dens utstillingsvindu. NGOer som i årevis har arbeidet med dette tema blir invitert og oppfordret til medvirkning. Medvirkning fra alle verdens kanter er maktpåliggende, for å innfri kampanjens krav. Da de som er berørt av uranutvinning kommer fra urbefolkningsfellesskap, blir tømmene til kampanjen i de respektive land holdt i av urbefolkning. På forsommeren i 2015 bestiger unge aktivister fra Afrika, India og Europa Kilimanjaro. Ved målet av denne pilegrimsreisen sendte de ut budskapet til verden fra Afrikas høyeste punkt.
La uranet bli i jorda!