Français    English    росси́йский   Deutsch    Norsk


Uraanin louhinnan “pannaanjulistus-kamppanjan“ tarkoitus on ottaa lähtökohdaksi ydinketjun alku ja jatkaa maailmanlaajuista, Baselissa vuonna 2010 pidetyn , 19. kongressin “lääkärit ydinsotaa vastaan“ (19. Weltkongress der internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs, IPPNW, Nobelin rauhanpalkinnon saaja vuonna 1985) vaatimusta, joka jo resoluutiossaan kehoitti vastustamaan uraanin louhintaa. Perustelussa mainitaan: Uraanin louhinta ja uraanioksidin rikastus (keltaiseksi kakuksi) ei ole puolustettavissa ja ne ovat ihmisen terveydelle ja ympäristölle vakava uhka. Molemmat prosessit loukkaavat ihmisen perusoikeuksia ja niiden hyödyntä saattaa maailman rauhan arvioimattomaan vaaranalaisuuteen ja on ydinriisunnan esteenä.


Muilla paikkakunnilla päästiin samanlaisiin vaatimuksiin:
– vuonna 1987 New Yorkissa pidetyssä “First Radiation Victims”- konferensissa, sitten
– vuonna 1992 Salzburgin “World Uranium Hearing”- kokouksessa , jonka antaman loppulausunnon YK:n ihmisoikeuksien komissio Genevessä hyväksyi vuonna 1994.
– Vuonna 2006 Window Rockissa (USA),jossa on Navajo-kansan hallintoistuin, pidetyssä “Indigenous Uranium Summit“ – huippukokouksessa,
– huhtikuussa 2015 Quebeckin kaupungissa pidetyssä “World Uranium“ – sympoosiumissa (www.uranium2015.org) ja
– marraskuussa 2015 Johannesburgin kansainvälisessä “Nuclearisation of Africa“- kongressissa.


“Tulevaisuus ydinvapaaksi“-palkintosäätiö (Nuclear-Free Future Award Foundation, NFFA) on ottanut kamppanjan siipiensä alle vuodesta 2015 lähtien, koordinoi ja edistää sitä . NFFA-säätiö perustettiin vuonna 1998 ja se on myöntänyt siitä lähtien “tulevaisuus ydinvapaaksi“-palkinnon. Se on maailmanlaajuisesti verkottunut ja katsoo yhdeksi tehtäväkseen tukea palkinnon saajien työtä. Iso joukko tähänastisista palkinnon saajista on taistellut ja taistelee uraanin louhinnasta johtuvaa ihmiselämän ja luonnollisten elinehtojen tuhoamista vastaan. NFFA-säätiö huolehtii yhteydenottotoimiston saamiseksi Müncheniin, samoinkuin monikielisestä nettisivusta, joka on avoin kaikille kamppanjaan osallistuville sekä antaa jatkuvasti tietoja kamppanjan edistymisestä.


Kamppanja tarvitsee monia kansallisia ja kansainvälisiä välitavoitteita; niiden kautta se laajentuu ja kehittää tarvittavan dynamiikan. Monikielinen nettisivu, joka esittäytyy interaktiivisena, multimediaalisena “atomiaikakauden kartastona“, näyttää uraanin tuotannon historiallisen ja nykyisen tilanteen. Tämä nettisivu on kamppanjan selkäranka ja sen näyteikkuna. Kansalaisjärjestöjä, jotka jo vuosikausia ovat työskennelleet tämän aiheen hyväksi, kutsutaan ja kehotetaan yhteistyöhön. Yhteistyö maailman kaikilla kulmilla on välttämätöntä, jotta se tyydyttää kamppanjan vaatimukset. Koska henkilöt, joita uraanin louhinta koskee, ovat usein indigeeneistä yhteisöista, tulevat alkuperäiskansat kyseessä olevissa maissa huolehtimaan kamppanjasta.


Alkukesällä 2015 nuoria afrikkalaisia, intialaisia ja eurooppalaisia aktivistejä kiipesi Kilimanjaron huipulle.Tämän pyhiinvaellusmatkan lopuksi he lähettivät viestin maailmalle: Jättäkää uraani luontoon!